Duyurular
MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis üyelerimize duyurulur ...

              Yazı İşleri Müdürlüğü – Belediye Meclisi

 

 

Sayı   : 77851586 – 301.03 –                                                                                … / 03 / 2017

Konu : Mart Ay’ı Meclis Toplantısı.

 

 

                                                         Sayın               

     Meclis Üyesi,

 

               Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince         6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Mart ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

 

               Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Atila AYDINER

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1.        Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.02.2017 tarih ve 152 sayılı, Yıllara sari Bayrampaşa İlçesi kent temizliği hizmet alımı işi ile ilgili teklifi.

2.      Sağlık İşleri Müdürlüğünün 22.01.2017 tarih ve 118 sayılı, Bayrampaşa İlkyardım Eğitim Merkezinin ücret tarifesi ile ilgili teklifi.

 

 


submit
submit