Duyurular
ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis Üyelerimize duyurulur...

Yazı İşleri Müdürlüğü – Belediye Meclisi


Sayı   : 77851586 – 301.03 –                                                … / 02 / 2017
Konu : Şubat Ay’ı Meclis Toplantısı.

Sayın Meclis Üyesi,

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince         6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Şubat ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

Atila AYDINER
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :
1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.01.2017 tarih ve 35 sayılı, Kamulaştırmasız Elatma Ödeneği ile ilgili teklifi.
2. Özel Kalem Müdürlüğünün 23.01.2017 tarih ve 27 sayılı, Balkanlarda Ramazan Programı ile ilgili teklifi.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2017 tarih ve 113 sayılı, Dolu kadro değişikliği ile ilgili teklifi

 


submit
submit