Duyurular
OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis Üyelerimize duyurulur...

Yazı İşleri Müdürlüğü – Belediye Meclisi


Sayı   : 77851586 – 301.03 –                                                                   29 / 12 / 2016
Konu : 2017 Yılı Ocak Ay’ı Meclis Toplantısı.

Sayın Meclis Üyesi,

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 4. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı 2017 Yılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 02 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

Atila AYDINER
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 754 sayılı, Huzur hakkı tespiti ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 755 sayılı, Denetim Komisyonu kurulması ile ilgili teklifi.
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 756 sayılı, Başkan Yardımcıları Maaş ödenekleri ile ilgili teklifi.
4. Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 757 sayılı, 2017 yılı Nikâh akitleri ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
5. Zabıta Müdürlüğünün 15.12.2016 tarih ve 5401 sayılı, Zabıta personeli fazla çalışma ücreti ile ilgili teklifi.
6. İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 21.12.2016 tarih ve 1233 sayılı, İlçemiz dahilindeki Muhtarlıklara ait faturaların ödenmesi ile ilgili teklifi.
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama İşleri Biriminin 22.12.2016 tarih ve 293 sayılı, Yenidoğan Mahallesi, 8/5 pafta, 4054 ve 4055 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadili ile ilgili teklifi.
8. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 831 sayılı, Belediye emvalinin kamu hizmetine tahsisi ile ilgili teklifi.


submit
submit