Duyurular
KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis Üyelerimize duyurulur...

Yazı İşleri Müdürlüğü – Belediye Meclisi


Sayı   : 77851586 – 301.03 –                                                                 03 / 11 / 2016
Konu : Kasım Ay’ı Meclis Toplantısı.

Sayın Meclis Üyesi,

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 3. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Kasım ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 07 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 Atila AYDINER
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.10.2016 tarih ve 927 sayılı, Boş kadro değişikliği ile ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.10.2016 tarih ve 928 sayılı, Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili teklifi.
3. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat Biriminin 26.10.2016 tarih ve 3833 sayılı, Yetkilendirme Protokolünde değişiklik teklifi.
4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 1274 sayılı, 8212 nolu Trafo Yeri İntifa Hakkı verilmesi ile ilgili teklifi.
5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 1275 sayılı, 8223 nolu Trafo Yeri İntifa Hakkı verilmesi ile ilgili teklifi.
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama İşleri Biriminin 31.10.2016 tarih ve 259 sayılı, 2017 Yılı Planlama Birimi ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
7. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 31.10.2016 tarih ve 1199 sayılı, 2017 yılı Ruhsat Harcı ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
8. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 01.11.2016 tarih ve 617 sayılı, 2017 yılı ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
9. Sağlık İşleri Müdürlüğünün 01.11.2016 tarih ve 561 sayılı, Ehliyet Sağlık Raporu ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.11.2016 tarih ve 882 sayılı, Özel Kalem Müdürlüğüne ödenek aktarması ile ilgili teklifi.


submit
submit