Duyurular
EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis Üyelerimize duyurulur...

              Yazı İşleri Müdürlüğü – Belediye Meclisi


Sayı   : 77851586 – 301.03 –                   29.09.2016
Konu : Ekim Ay’ı Meclis Toplantısı.

Sayın Meclis Üyesi,

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 3. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Ekim ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 03 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1. Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 22.09.2016 tarih ve 763 sayılı, 2017 Yılı Belediye Performans Programı ile ilgili teklifi.

2. Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 22.09.2016 tarih ve 764 sayılı, 2017 Mali Yılı Belediye Bütçe Tasarısı  ile ilgili teklifi.


submit
submit