Duyurular
EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Meclis Üyelerimize duyurulur...

Yazı İşleri Müdürlüğü – Belediye Meclisi


Sayı   : 77851586 – 301.03 –                                                                    01 / 09 / 2016
Konu : Eylül Ay’ı Meclis Toplantısı.

Sayın Meclis Üyesi,

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi, 3. toplantı yılında aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere yapacağı Eylül ayı Olağan Meclis toplantısının ilk birleşimini 05 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Meclis salonunda yapacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim.

 

Atila AYDINER
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN TEKLİFLER :

1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.08.2016 tarih ve 962 sayılı, 8223 nolu Trafo yeri intifa hakkı verilmesi ile ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.08.2016 tarih ve 695 sayılı, Dolu kadro değişikliği ile ilgili teklifi.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.08.2016 tarih ve 693 sayılı, Boş kadro değişikliği ile ilgili teklifi.
4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 999 sayılı, Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 1006 sayılı, 8212 nolu Trafo yeri intifa hakkı verilmesi ile ilgili teklifi.
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2016 tarih ve 1037 sayılı, 15 pafta, 23385 parselin satışı ile ilgili teklifi.


submit
submit