Haberler
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ “E-BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİ”NE DAHİL OLDU
Bayrampaşa Belediyesi, “e-belediye bilgi sistemi”ne dahil olan İstanbul’daki ilk belediye oldu.

E-Belediye Projesi dahilinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmakta olan teknik personel ve danışman ekibin, Bayrampaşa Belediyesi’ne ziyarette bulunarak belediyenin mevcut hizmetlerinin işleyişi hakkında  analiz çalışmaları yapılmasının ve sisteme geçiş ile ilgili süreçlerin belirlenmesinin ardından Bayrampaşa Belediyesi, “e-belediye bilgi sistemi”ne dahil olan İstanbul’daki ilk belediye oldu.

E-belediye bilgi sistemi ile zaman ve emek kaybı kadar mali kayıpların da önleneceğini belirten Başkan Atila Aydıner, “Teknolojinin sağladığı kolaylıkları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak ve onların daha hızlı, etkin, kaliteli bir hizmet almasını sağlamak için e-belediye sistemine dahil olduk. İstanbul’daki belediyeler arasında bu sisteme dahil olarak bir ilke daha imza atıyoruz. E-belediye sistemi ile bilgi ve iletişim teknolojileri daha etkin şekilde kullanılarak tamamen vatandaş odaklı kesintisiz hizmet sağlanacak.” dedi

E-BELEDİYE PROJESİ NEDİR?
Belediyelerin ortak bir platformda buluşturulması, bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması, geliştirilecek olan yazılımlar ile vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılmasına olanak sağlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından etüt proje kabul edilmiş, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından analiz çalışmalarına başlanmıştır. 2014-2017 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ve İçişleri Bakanlığının katılımı ile toplantılar yapılmış, 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından proje kabul edilmiş ve İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi tarafından yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

10.05.2017 tarihinde ise ilgili Bakanlıklarla görev alanı çerçevesinde modül paylaşımı yapılarak tutanak altına alınan proje 2018 yılı itibariyle %20 oranında tamamlanmıştır.

E-Belediye bilgi sistemi ile;
►Vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştirilecek ve standardizasyon sağlanacak, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, hizmetler merkezi sistem üzerinden yürütülerek vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılabilmesi sağlanacaktır.
►Geliştirilecek olan belediyecilik yazılımları ile vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması için bilgi ve iletişim teknolojileri etkin şekilde kullanılacaktır.
►Belediyelerin iş süreçlerinin kısaltılması ve daha hızlı hale getirilmesi ile zaman ve emek kayıpları ile mali kayıpların önlenmesi amaçlanmaktadır.
►Kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacaktır.
►Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşlarımızın vergi ve fatura gibi ödemelerinin çevrimiçi olarak yapabilmesi mümkün olacaktır.
►Sistem, vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına da hizmet edecektir.
►Sistem, ülke çapında hizmetlere belirli bir standardizasyon, şeffaflık ve denetlenebilirlik anlayışı getirecektir.
►Sistem ayrıca, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) uygulamaları kapsamında belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltacak, bir sonraki aşama olarak da diğer kurumlar ile yapılan entegrasyon çalışmaları sonucu süreç sayılarını düşürecek ve süreçleri sadeleştirecektir. Bu durum da Ülkemizin iş yapma kolaylığı dünya sıralamasına ciddi anlamda katkı sunmuş olacaktır.
►Sistem, Avrupa Birliği Mevzuatı ve uyum çalışmaları kapsamında yatırım yapma süreçlerinde yoğunlukla karşılaşılan bürokratik hantallığı gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlayarak ortadan kaldıracaktır.
►Bu sistem tüm belediyelerde devreye girdiğinde yılda yaklaşık 2 milyar TL tasarruf sağlanacaktır.
 


submit
submit