Anasayfa

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence (denetim) ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim; geleneksel yöntemler yerine modern teknik ve araçlarla yürütülür; yazılı kurallara evrensel standartlara sahiptir; geçmiş değil gelecek odaklıdır; stratejik öncelikleri esas alır; sistemli ve süreklidir; makul güvence verir; objektiftir; denetimin tüm türlerini kapsar. İç Denetim; uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojileri denetimi ve sistem denetimini kapsar.

Bayrampaşa Belediyesi